START
SZUKANIE NAJLEPSZEGO SERWERA...
IP: ...
dostawca: ...
powered by FIREPROBE.NET
TESTOWANIE:
Ping
...
Mb/s
POBIERANIE:
... Mb/s
WYSYŁANIE:
... Mb/s
Ping:
... ms
Jitter:
... ms
Restart UDOSTĘPNIJ APPROVE
WYBIERZ SERWER

PRZEGLĄDARKA: 5/5
STREAMING WIDEO (LQ): 5/5
STREAMING WIDEO (HQ): 5/5
ROZMOWY ONLINE: 5/5
GRY ONLINE: 5/5